HOTEL-PENSION MÜHLTHALER

Tel. 089-8951670                                   Fax. 089-89516733

e-mail: MUHLTHALER@t-online.de

Po³o¿enie i dojazd

english

return

Nasz dom po³o¿ony jest w bardzo dobrym po³±czeniu z centrum München

( ok. 25 min. tramwajem Nr. 6 do Marienplacu )

Do miejsc wypoczynkowych jak  Starnbergersee albo Ammersee

mo¿na dojechaæ samochodem w ci±gu nie pe³nych

20 min lub te¿ tramwajem.