Bavaria

HOTEL-PENSIONAT MÜHLTHALER


Przed drzwiami Munchen

D-82131 Stockdorf Forstkastenstr.24

Tel : +49 (0) 89-8951670                 Fax : +49 (0) 89-89516733

email : MUHLTHALER@t-online.de

picture

english

return

My mamy  dla dzieciNasz dom i nasza rodzina przedstawia siê

Po³o¿enie i dojazdy                  FC Bayern + TSV 1860

Gastronomia, mo¿liwo¶æ  zwiedzania

Przeja¿d¿ki rowerowe + wêdrówki

Pytania dotycz±ce pokoji
 

 Pension-St.Jakob


Ten bardzo dobrze prospektuj±cy orodek w Stockdorf
proponuje swoim gociom przyjemne
dni w jednym bardzo centralnie i spokojnym po³o¿onym terenie.

Pijalnia piwa w ogrodzie

Parkingi przy domu i w gara¿ach podziemnych


                                mailto:Hotel-Pension Mühlthaler

Impressum


Copyright© by Klaus-Peter Stoffels